Załączniki

Ewidencja korekt i zwrotów w programie Kamsoft

Jak zmienić czas w drukarkach fiskalnych

Wyszukiwarka leków refundowanych

Etapy wykonania refundacji wg nowego sposobu

Instrukcja Kamsoft przekazanie danych

Instrukcja SZOI przekazanie danych

Najczęstsze przyczyny błędów przy imporcie w Portalu NFZ(SZOI)

Film jak wykonać refundacje w programie Kamsoft i przesłać do Portalu NFZ(SZOI)

Pismo NFZ w sprawie nowego przekazywania danych