Aktualności

Obwieszczenie z wykazem leków refundowanych od 01-09-18

30 August 2018

W dniu 29.08.2018 ukazało się obwieszczenie lekowe w Dzienniku Urzędowym M.Z. poz. 67 obowiązującego od 1 września 2018

Link do obwieszczenia.

Obowiązek raportowania do ZSMOPL przesunięty do 30.09.2018!!!

21 December 2017

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat 20.12.2017 r. w sprawie ZSMOPL przesuwając obowiązek raportowanie do 30.09.2018!

Od 30.12.2012 wchodzi nowelizacja w sprawie recept lekarskich.

24 December 2012

28.12.2012 Ukazał się Dziennik Ustaw poz. 1506 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie nowelizacji o receptach lekarskich:

Link do Dziennika Ustaw. Zapisany w rozporządzeniu termin wejścia w życie 30.12.2012

Opracowanie zmian w postaci pisma Ministerstwa Zdrowia do aptekarzy:

Link do pisma.

W dniu 9.02.2012 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o refundacji leków (Dz.U. z 25.01.2012 poz. 95).

07 February 2012

Jednym z praktycznych skutków jej wejścia jest zmiana sposobu wyznaczania marży dla leków z tzw. importu docelowego (art. 1) – znika ograniczenie marży do kwoty 20 zł. Marża jest wylicza tylko na podstawie tabeli marż leków urzędowych.Apteki zainteresowane zmianą marży w programie Kamsoft prosimy o kontakt z nami.

Nowy sposób przekazywania danych z aptek do NFZ w 2012

10 January 2012

Od 01.01.12 a tym samym już za pierwsza połowę stycznia zmienia się sposób przekazywania refundacji,wysyłania oraz wykonywania ewentualnych korekt do refundacji przez system Kamsoft oraz Portal NFZ(SZOI) w myśl nowej ustawy refundacyjnej.Instrukcja dla KS-AOW w zakładce USTAWA 2012

Przywrócenie refundacji DETRALEX dla Inwalidy wojennego.

05 May 2011