MISJA PROGRAMU KS-PPS


Podstawowy Program Świadczeniodawcy KS-PPS jest zupełnie nowym systemem, stworzonym w następstwie wprowadzenia tzw. Otwartych Formatów Wymiany Danych z Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ). Głównym zadaniem oprogramowania jest pełne wspomaganie obsługi kontraktów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ, organizacja wizyt pacjentów oraz generowanie podstawowej dokumentacji medycznej.

Na bazie ogromnego doświadczenia KAMSOFT w projektowaniu systemów dla ochrony zdrowia powstał produkt prosty w obsłudze, przejrzysty w budowie oraz wzbogacony o funkcje ułatwiające obsługę pacjenta w gabinecie lekarskim. W ten sposób KAMSOFT oferuje wszystkim świadczeniodawcom nową, alternatywną do dotychczas znanych, metodę informatyzacji. Podstawową korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie najważniejszych zadań związanych z świadczeniem usług medycznych w jednostce służby zdrowia. Stąd funkcjonalność oferowanego oprogramowania wykracza poza prostą rejestrację zrealizowanych usług. Z pomocą KS-PPS można m.in. wystawiać oraz drukować recepty lekarskie, organizować wizyty pacjentów z pomocą graficznego terminarza, gromadzić oraz archiwizować dane medyczne (rozpoznania, badania lekarskie, wywiady medyczne), monitorować stan realizacji zawartych umów, korzystać z najpopularniejszej na rynku Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ (opis ponad 120 000 leków) i Bazy Interakcji Leków. W KS-PPS uwzględniono większość pomysłów oraz sugestii naszych klientów. Rygorystyczna selekcja funkcji oraz ujednolicenie obsługi poszczególnych modułów pozwoliły maksymalnie uprościć system. Podstawowy Program Świadczeniodawcy pracuje zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej. Do systemu wprowadzono narzędzia wspomagające obsługę wizyt domowych – dane zarejestrowane na komputerze przenośnym lekarza eksportowane są do głównej bazy zlokalizowanej w centrali placówki medycznej. Perspektywicznie system został uzupełniony o moduł fiskalizacji. W przypadku zmiany systemu KS-SWD na KS-PPS następuje płynne przeniesienie wszystkich danych. Co ważne – dla zachowania łatwości obsługi zachowano układ rozliczeń taki jak w systemie KS-SWD.

KS-PPS jest systemem, dedykowanym gabinetom lekarskim, przychodniom, szpitalom, sanatoriom oraz innym świadczeniodawcom, którzy poszukują oprogramowania nowoczesnego, przejrzystego w obsłudze oraz bardzo taniego w eksploatacji.

Budowa i funkcje

Podstawowy Program Świadczeniodawcy zbudowany został z kilkunastu modułów. Kluczowe zalety systemu to:

Najważniejsze moduły KS-PPS to:

Kontrakty - moduł zarządzania umowami z NFZ. Pozwala na obsługę konkursów ofert, zapytań ofertowych, ankiet, kontraktów, rachunków refundacyjnych. Umowy wprowadzone w tym module są podstawą generowanych zestawień statystycznych do NFZ.

Rozliczenia - serce systemu, w którym następuje codzienna rejestracja świadczeń medycznych. Ponadto moduł pozwala na zakładanie kartotek pacjentów, wprowadzanie deklaracji, wystawianie oraz drukowanie recept lekarskich, obsługę pacjentów z krajów Unii Europejskiej oraz skierowań. Danymi wyjściowymi generowanymi w module są raporty do NFZ, listy oczekujących, itd.

Terminarz - proste oraz przejrzyste planowanie wizyt pacjentów na kolejne dni, do poszczególnych lekarzy (z uwzględnieniem wizyt domowych). W przypadku instalacji sieciowej lista pacjentów jest automatycznie widoczna na stanowisku komputerowym lekarza, co ułatwia obsługę wizyt.

Wizyta – w module tym lekarz rejestruje podstawowe dane medyczne zebrane podczas wizyty pacjenta: wywiady medyczne, badania lekarskie, rozpoznania (na podstawie bazy jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10). W module WIZYTA użytkownik może również wystawić oraz wydrukować receptę lekarską. Dużym ułatwieniem jest tutaj Ogólnopolska Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (KS-BLOZ), zawierająca szczegółowe informacje o lekach. Wystarczy wyszukać produkt na liście, zatwierdzić jego wystawienie oraz ewentualnie uzupełnić informacje o dawkowaniu. Znaczna części informacji na temat leku zostanie automatycznie pobrana z bazy KS-BLOZ bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Innowacyjnym rozwiązaniem (opcja dodatkowa) jest możliwość komunikacji KS-PPS z Systemem Kontroli Recept (SKR). Po wystawieniu, recepta jest zapisywana na centralnym serwerze SKR, skąd w każdej chwili może być pobrana do realizacji w systemie KS-APTEKA. Po przybyciu pacjenta z receptą do apteki i odczytaniu przy pomocy czytnika kodu kreskowego z recepty następuje automatyczne pobranie zawartości recepty z serwera centralnego. Podczas kolejnej wizyty pacjenta w gabinecie, lekarz ma możliwość sprawdzenia, czy pacjent wykupił zaordynowane leki. W systemie KS-PPS lekarz może prowadzić dla pacjenta indywidualny Diagram Przebiegu Leczenia. Pozwala on na obserwację podstawowych parametrów zdrowia, jak: ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, temperatura ciała. Dane mogą być nadzorowane w 6 okresach dziennych.

POZ – moduł pozwalający na rejestrację świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jak również wszelkich innych - wyłącznie w celach statystycznych

Kartoteki – to zbiór najważniejszych baz tworzonych przez użytkownika KS-PPS: baza miejsc wykonywania świadczeń, baza pacjentów oraz pracowników, itd.

Słowniki - w module zamieszczono standaryzowane bazy danych, które ułatwiają codzienną rejestrację danych w systemie KS-PPS: baza administracyjna kraju (BAK), baza procedur medycznych wg klasyfikacji ICD-9, baza jednostek chorobowych ICD-10, baza usług medycznych (BUM), baza instytucji właściwych UE, baza produktów leczniczych, baza oddziałów NFZ.

KS-BLOZ – kompendium wiedzy o lekach oraz środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Każdy z ponad 120 000 leków został szczegółowo opisany oraz sklasyfikowany. Baza zdecydowanie ułatwia wystawianie recept lekarskich.

Praca zdalna – moduł rozwiązuje częsty problem rejestracji danych z wizyt domowych. Dzięki niemu lekarz może odłączyć komputer przenośny od bazy centralnej i kontynuować rejestrację danych poza placówką medyczną. Po zakończeniu wizyt domowych oraz ponownym podłączeniu komputera do bazy centralnej następuje synchronizacja danych.

Serwis oraz Administracja – moduły umożliwiające zarządzanie systemem. Użytkownik może samodzielnie utworzyć kopię bezpieczeństwa, zarządzać uprawnieniami użytkowników, konfigurować opcje pracy z systemem, kontrolować historię pracy z oprogramowaniem, wczytywać nowe licencje.

Moduły internetowych serwisów informacyjnych:

Zdjęcia

Dalszy rozwój

Podstawowy Program Świadczeniodawcy jest systemem, którego bazowa funkcjonalność pozwala na informatyzację kluczowych czynności związanych z obsługą pacjenta oraz rozliczeniem wykonywanych świadczeń. W przypadku KS-PPS priorytetem jest stała aktualizacja systemu gwarantująca poprawne prowadzenie rozliczeń z każdym Oddziałem NFZ. Drugim istotnym kierunkiem rozwoju systemu jest stałe udoskonalanie narzędzi, które pozwolą jeszcze sprawniej rejestrować dane medyczne gromadzone podczas wizyty pacjenta.

Założenia elektronicznej wymiany danych przewidują również komunikację z centralnymi bazami danych, jak np. z Systemem Kontroli Recept OSOZ.

Wymagania sprzętowe

Program do instalacji serwera wymaga 96MB pamięci RAM. Wersja kliencka będzie działać już na komputerze z 32MB pamięci RAM. Komfort pracy zależy od ilości pamięci oraz szybkości procesora - im więcej, tym lepiej.

Wymagania dla serwera Firebird pokrywają się z wymaganiami systemu operacyjnego:

256MB RAM procesor 500MHz

Wymagania dla serwera Oracle:

min. 1GB RAM, procesor 1,5GHZ

« Powrót