MISJA PROGRAMU KS-AOW


System komputerowy KS-AOW jest następcą najpopularniejszeg o w Polsce systemu obsługi aptek KS-AOD. Został już wdrożony w ponad 6000 aptek. Budowa systemu oparta została o najnowocześniejsze narzędzia programistyczne. System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL, zarówno bezpłatną i popularną - Interbase, jak również najlepszą w chwili obecnej na świecie bazę Oracle. System wykorzystuje szeroko również technologie internetowe co daje niespotykane dotąd w systemach DOS-owych możliwości. Poza wykorzystaniem możliwości jakie daje technologia Windows, szczególny nacisk został położony na sprawną obsługę (całość systemu może być obsługiwana wyłącznie z klawiatury, bez użycia myszki, włącznie z wszystkimi przyzwyczajeniami użytkowników wersji DOS). Bardzo ważną sprawą jest również szybkość pracy systemu. Mimo, z natury rzeczy, wolniejszej pracy systemów graficznych w porównaniu ze znakowymi i niektórych operacji baz typu SQL w porównaniu z bazami typu plikowego system pracuje bardzo szybko, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacji masowej obsługi pacjentów w wielu aptekach. Zastosowano również wiele specjalizowanych rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracy aptek i posiadanego przez nie sprzętu. Jednym z nich jest możliwość wykorzystywania posiadanych drukarek igłowych i ich praca z systemem w tzw. trybie znakowym. Eliminuje to w dużym stopniu konieczność zakupu nowych rozwiązań sprzętowych wraz z przejściem na pracę w systemie WINDOWS.

Wdrożenia oraz prawidłową pracę systemu w aptekach zapewnia ok. 200 współpracujących firm serwisowych. Ponadto wszelkie zapytania związane z systemem mogą być kierowane telefonicznie bezpośrednio do specjalistów KAMSOFT. Od samego początku wszelkim działaniom firmy KAMSOFT przyświeca idea rzetelnej i profesjonalnej pracy wzbudzającej zaufanie i dającej gwarancję wieloletniej obsługi. Na bieżąco prowadzone są jednodniowe, bezpłatne kursy w siedzibie firmy, jak również szkolenia wyjazdowe przeznaczone dla użytkowników systemu KS-AOW, jak również dla wszystkich zainteresowanych osób. Od 1996 roku jako miesięcznik wydawane jest czasopismo "Vitamina C++" poruszające tematykę wykorzystania systemów informatycznych w aptekach, opisujący na bieżąco wszelkie zmiany w systemie KS-AOW, zmiany prawne związane z farmacją oraz inne interesujące tematy. Od stycznia 2007 roku treści te są drukowane w czasopiśmie OSOZ. Nieocenioną rolę spełnia, będąca integralną częścią systemu, baza KS-BLOZ zawierająca ponad 131000 leków i środków ochrony zdrowia, pozwalająca m.in. na elektroniczną wymianę danych z hurtownią i automatyzującą sposób wykonywania okresowych zmian cen urzędowych, limitów, stawek VAT czy zasad odpłatności.

Budowa i funkcje

System komputerowy KS-AOW składa się z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres możliwości, mogący zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jednocześnie sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że do nauczenia się obsługi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osiągnięcie takich rezultatów stało się możliwe dzięki spędzeniu tysięcy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia się i rozbudowuje wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzględnianych jest wiele sugestii użytkowników. Na bieżąco wprowadzane są wszystkie zmiany wynikające z przepisów.

System posiada obszerną i przejrzystą instrukcję obsługi. Istotne cechy wybranych modułów:

Sprzedaż

Zamówienia

Zakupy

Magazyn

Zestawienia

Analizy

Płatności

Administrator

Zdjęcia


Dalszy rozwój

Przez najbliższe lata system KS-AOW będzie bardzo intensywnie rozwijany. Mogąc wykorzystać możliwości jakie dają nowoczesne technologie, rozwój systemu z pewnością pójdzie w kierunku coraz szerszego wykorzystania technologii internetowych prognozując, że już w najbliższym czasie można oczekiwać masowego podłączenia aptek stałym łączem. Technologie internetowe traktować należy jako dość szerokie pojęcie. Generalnie spodziewać się należy rozwoju technik łączności przewodowych i bezprzewodowych dających dostęp w każdym czasie i miejscu do informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w tym wypadku apteki. Wersja Windows systemu będzie również główną wersją rozwojową. Przewidując coraz szersze wykorzystanie systemów pracujących pod kontrolą systemów Windows właśnie w wersji Windows wprowadzane będą w najszerszej postaci wszelkie nowości i udogodnienia. Nie trzeba również wspominać, że stale utrzymywana będzie pełna zgodność z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Głównym celem jest utrzymanie i umocnienie opinii o systemie KS-AOW, jako systemie dającym najszersze możliwości i poczucie największego komfortu w codziennej pracy.

« Powrót